Testte dört günlük hafta: Almanya’daki deney böyle işliyor

EkoIte

Member
Çalışma başlıyor
Dört günlük hafta deneyi: Alman pilot projesi böyle işliyor

Dört günlük hafta çalışanları daha mutlu, şirketleri daha başarılı hale getirebilir mi?

© Getty Images

Daniel BakırTam maaş için dört gün çalışma: Diğer ülkelerdeki pilot projelerden sonra, Almanya’da dört günlük haftada büyük bir deney başlıyor. Şirketler artık katılmak için kayıt yaptırabilirler.

Dört günlük hafta fikrine ilişkin görüşler farklılık gösteriyor: Pek çok çalışan tam maaşla yalnızca dört gün çalışmayı kolayca hayal ederken, şirketler doğal olarak modele daha eleştirel bakıyor. İşveren birlikleri kendilerine bir nevi dört gün zorunluluğu getirecek siyasi girişimlere özellikle karşı çıkıyor. Öte yandan, güçlü sendika IG Metall, toplu pazarlığın bir sonraki turunda bunu talep etmesi pek olası olmasa da, haftanın dört günlük olması lehinde konuştu.


Peki yine de dört günlük hafta ne kadar pratik? Çalışanlar ve şirketler için ne gibi avantaj ve dezavantajlar ortaya çıkıyor? Almanya’ya yönelik büyük ölçekli bir pilot projenin öğrenmek istediği şey budur. Altı aylık bir deneyin, Büyük Britanya ve diğer ülkelerdeki benzer çalışmalardan hangi bulguların Almanya’ya aktarılabileceğini göstermesi amaçlanıyor.


Çalışma artık ilgilenen şirketlerin katılmak için başvurabileceği kayıt aşamasıyla başlıyor. Münster Üniversitesi’nde iş dünyasının dönüşümü profesörü Julia Backmann, “İlgi çok büyük” diyor yıldız. İlgili bilimsel çalışmayı yönetmektedir. Her ne kadar resmi başlangıç etkinliği bu perşembe günü gerçekleşse de, çok farklı alanlardan çok sayıda şirket şimdiden katılmak istediklerini bildirdi. Pilot çalışmanın organizatörleri 50’den fazla şirketin katılımını sağlamak istiyor.


Dört günlük hafta: deneyin arkasında kim var?
Pilot proje, konuyu dünya çapında tanıtan 4 Day Week Global organizasyonuyla işbirliği içinde Berlin yönetim danışmanlığı Intraprenör tarafından koordine ediliyor. Sivil toplum kuruluşu daha önce başka ülkelerde de benzer çalışmalar yapmıştı. Alman araştırmasının danışma kurulunda ayrıca işveren derneği, zanaat derneği, IG Metall’den temsilciler ve çalışma dünyasından diğer uzmanlar da yer alıyor.


Dört günlük deney nasıl bir yaklaşım benimsiyor?
Dört günlük haftanın anlayabileceği farklı kavramlar vardır. Deney 100-80-100 modeline göre yürütülmelidir. Bu şu anlama gelir: Yüzde 100 verimlilikle yüzde 80 çalışma süresi için yüzde 100 ödeme. Bu nedenle, dört günlük haftaya rağmen çalışanların eskisi kadar performans gösterecekleri varsayılıyor; bu, şirketlerin katılımını sağlamada çok önemli bir nokta. 100-80-100 formülü halihazırda 4 Day Week Global organizasyonunun diğer ülkelerdeki deneylerinin temelini oluşturuyor.


Deneyin zamanlaması nedir?
Proje kayıt aşamasıyla başlıyor: Firmalar deneye katılmak için 30 Kasım’a kadar kayıt yaptırabilecek. Bunu, şirketlerin dış uzmanların yardımıyla dört günlük haftanın uygulanmasına hazırlandıkları iki aylık bir planlama aşaması takip ediyor. Gerçek test aşaması altı ay sürecek ve Şubat ile Ağustos 2024 arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar daha sonra değerlendirilip yayınlanacak.


Hangi firmalar katılabilir?
Prensip olarak deneye katılan herkes. Intraprenör giriş sayfasında “İşveren çekiciliğini, elde tutmayı ve ekipteki üretkenliği artırmaya yönelik yaklaşımlar arayan şirketler, pilot çalışma kapsamındaki dört günlük haftayı deneyebilir. Tüm endüstriler, sektörler ve şirket büyüklükleri konuyla ilgilidir” diyor.


Firmaların katılımı aktif olarak sağlamak zorunda oldukları için iş dünyasını temsil edecek bir örnek beklenemez. Geçmiş çalışmalardan elde edilen deneyimler, uygulamayı daha kolay bulan şirketlerin öne çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Araştırma direktörü Backmann hâlâ yalnızca “ofis işi” yapan şirketlerin değil, aynı zamanda imalat ve zanaat sektörlerindeki şirketlerin de öne çıkacağını umuyor. Ve: “Dört günlük haftayı eleştiren firmalar da yer alırsa mutlu olurum.”


Şirketlerin tam olarak ne yapması gerekiyor?
Öncelikle 4 Day Week Global kuruluşunun çalışmalarını finanse etmek için kullandığı 500 Euro (on çalışandan az) ile 15.000 Euro (1000’den fazla çalışan) arasında bir katılım ücreti ödeyin. Bunun karşılığında yönetici, çalışan ve ekiplerin şirkette dört günlük haftayı nasıl uygulayabilecekleri konusunda bilgi ve eğitim alıyorlar. Bilim insanı Backmann, “Şirketlerin süreçlerini sorgulaması ve örneğin toplantı zamanlarını yeniden düşünmesi gerekiyor” diyor. Otomasyon ve yapay zekanın kullanımı da bir sorundur.


Proje aynı zamanda dört günlük haftanın özel tasarımında da esneklik sağlıyor. Backmann, “Herkese tek bir kavramı empoze etmek istemiyoruz, bunun yerine esnekliğe izin vermek istiyoruz” diyor. Bir şirket çalışanlarına tam gün yerine iki yarım gün izin vermeyi tercih ederse yine de katılabilirler. Yarı zamanlı çalışanlarla uğraşırken de yaratıcı çözümler bulunması gerekecektir. “Bu test etmek ve denemekle ilgili.”


Hangi içgörüleri kazanmayı umuyorsunuz?
İdeal olanı, herkes (çalışanlar, şirketler ve hatta çevre) için işlerin nasıl daha iyiye gidebileceğini gösterenlerdir. Intraprenör’ün kampanya sayfasına göre dört günlük haftanın amacı verimliliği artırmak, çalışanların refahını artırmak ve aynı zamanda eşitliği ve iklimin korunmasını teşvik etmek.


Çalışma lideri Backmann, anketlere güvenmenin yanı sıra mümkün olduğunca objektif veriler toplamak istiyor. Örneğin, görüşmelerde çalışanlara sağlık durumları, iş ve aile uyumu hakkında sorular sorulabiliyor ve hastalık günlerinin sayısı da kaydedilebiliyor. Hatta bazı test deneklerini uykuyu ölçen izleyicilerle donatmak istiyor. Örneğin daha düşük enerji tüketimi yoluyla iklimin korunmasına yönelik bir etki ortaya çıkabilir.


Diğer ülkelerdeki deneyler ne gibi sonuçlar doğurdu?
4 Day Week Global’in diğer ülkelerde gerçekleştirdiği deneyler oldukça olumlu sonuçlar verdi. Örneğin, 2022’nin ikinci yarısında gerçekleştirilen Britanya deneyinde: Çalışanlar önemli ölçüde daha az hastaydı ve genel olarak daha mutluydu. İşverenler ise daha az personelin işten ayrılmasıyla başa çıkmak zorunda kaldı ve hatta üretkenliklerini biraz artırdılar. 61 İngiliz şirketinden 56’sı dört günlük haftanın test döneminin ötesinde de sürdürülmesini istedi.


İngiliz katılımcıların rastgele seçilmediğini, dolayısıyla başlangıçtan itibaren dört günlük haftadan fayda sağlayacağını varsayan şirketlerin muhtemelen yer aldığını belirtmek gerekir. Eleştirmenler ayrıca uzun vadeli etkilerin altı aylık bir testle yeterince yakalanmadığına da itiraz ediyor.

#Konular