Hepatit B as ?

Elektrikci

Global Mod
Global Mod
Hepatit B ass Viral hepatitler, gelismis ve gelismekte olan ulkelerde onemli bir toplum saglg sorunudur. Son yllarda yaplan bilimsel calsmalarla sarlk (hepatit) yaptg bilinen bes virus tanmlanmstr. Bunlar Hepatit A, B, C, D ve E viruslardr. Halihazrda yalnzca A ve B hepatiti icin aslar mevcuttur. Baska bir cok virusun daha sarlga yol acabilecegi hatrda tutulmaldr (Hepatit F,G, EBV, CMV, vb). Hepatit A ve E hafif seyirlidir, genel olarak kroniklesmedigi bilinir. B, C ve D ise muzminlesebilir, hayat tehdit edebilir. Hepatit A virus cocukluk cagndaki hepatitlerin (sarlk) baslca nedenidir. Hepatit B infeksiyonu cocuk olgularn ucte birini olustururken, Hepatit C hemen hemen %20 orannda saptanr. Hepatit D cok nadir olarak ve Hepatit B hepatitiyle birlikte gorulur. Hepatit B virus, A hepatitinden farkl olarak daha cok yakn temas, cinsel iliski, kan yolu ve anneden bebegine anne karnndayken gecis biciminde bulasr. Hastalgn belirtileri hepatit A'ya benzer. Ancak muzminlesme gorulebilir. Hastalg gecirenlerin tam olarak iyilesememesi durumunda omur boyu tasyclk, kronik aktif hepatit ad verilen muzmin karaciger iltihab ve ilerde siroz ve kanser ortaya ckabilir. Genel olarak kroniklesme olaslg %10 kadardr. Ancak cocuklarda, ozellikle anne karnndayken alnan infeksiyon durumlarnda muzminlesme ve hzl gelisen karaciger yetersizligi daha sk olarak karsmza ckmaktadr. Hastalgn baslca kaynag kendisinde hicbir belirti olmayan sessiz hepatit B tasyclardr. Esler birbirlerine ve istemeden cocuklarna bu hastalg bulastrabilmektedirler. Hepatitin AIDS'ten cok daha kolay bulastg hatrda tutulmal, ulkemizde hemen hemen her 10 kisiden birinin bu hastalgn tasycs oldugu bilinmeli, hastalk meydana geldiginde tedavisinin mumkun olmadg goz onune alnarak Hepatit B assnn rutin as takvimine dahil edilmesi olanaklar elverdigi olcude saglanmaldr. Ulkemizde ucretsiz olarak ancak bir yas altndaki cocuklara hepatit b ass uygulanabilmektedir. Hepatit B Ass, cocuk dogar dogmaz baslanmak kosuluyla 0. 1. 6. aylarda uygulanr. Bes senede bir tekrarlanr. Ailesinde hepatit tasycs olan bebekler 0. 1. 2. ve 12. Aylarda aslanmaldr. Eger anne tasycysa bebegine, asya ilaveten 0. ve 3. aylarda hepatit B'ye ozgu gamma globulin (Hepatit B Hiperimmun Globulin) yaplmas onerilmektedir. Poliklinik kosullarnda herhangi bir risk faktoru ve temas oykusu olmayan cocuklara rutin as oncesi kan testi yaptrmaya gerek yoktur. Testin yarar/maliyet oran dusuktur. Aslar tamamlandktan sonra yalnzca risk grubunda olan cocuklarda yeterli bagsklgn olusup olusmadgn saptamak uzere kan testi yaplabilir. Butun cocuklarn rutin olarak testten gecirilmesi gerekmez. Hepatit B ile temastan hemen ve bir ay sonra yaplan immun globulin %75 orannda koruyuculuk saglar. Cinsel temastan sonra ise iki hafta icinde immun globulin yaplmaldr. Hepatit B ulkemiz icin ciddi bir sorundur. Bulasma yollarnn bilinmesi, as ile korunma ve temas sonras immun globulin yaplmas gibi onlemlerle hastalgn kontrol altna alnmas mumkundur. Bedelinin sosyal guvenlik kurumlarnca karslanyor olmas, hepatit B assnn kullanmn yaygnlastrmstr.